Μέλι Κουμαριάς

Μέλι Κουμαριάς

Μέλι Κουμαριάς (Strawberry Tree Honey) Η κουμαριά (Arbutus Unedo, οικ. Ericaceae) για την ιστορία στα λατινικά (Arbutus Unedo)… Tο Ar σημαίνει ξινός, το butus σημαίνει θάμνος (πιθανότατα από το ελληνικό βάτος), και η λέξη unedo είναι...

Read more